တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာမ်ားဟာ လြန္စြာ စိတ္ရွည္သည္းညည္းခံေသာ လူမ်ဳိးစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ ဘေလာ့မ်ားကို စာရႈသူေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘေလာ့တစ္ခုတင္ဖို႔အေရးကို ေရွးယခင္ဘိုးေဘးတို႔ သ/မဆိုင္တြင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ အစဥ္အလာဥပမာကို ႏွလံုးသြင္းကာ ကိုယ့္ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတက္လာဖို႔အေရး ေကာင္မေလးမွ အေျဖေပးမည္ကို ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ေစာင့္စားရသကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းကာ တင္ၾကရသည္။

ေက်းဇူးအထူးတင္ရပါမည္..                                                                                   ျမတ္ဗုဒၶဆံုးမေတာ္မူေသာ ခႏီ ၱစတရားအား မေမ့ေလွ်ာ့ေအာင္ myanmar info-tech မွ အစဥ္သတိေပးတက္ပါေပသည္ဟူ၍….

Advertisements