ခ်စ္ေသာကမၻာႀကီးေရ …
အခ်စ္ၿပီးအခ်စ္ ျဖစ္ေနလို႔ကလည္းမျဖစ္ဘူး
ေငြၿပီးေငြ ျဖစ္ေနလို႔ကလည္းမျဖစ္ဘူး
အရက္ၿပီးအရက္ခ်ည့္ ျဖစ္ေနလို႔ကလည္းမျဖစ္ဘူး
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပံုခ်လိုက္လို႔ကလည္း မျဖစ္
သံသရာေၾကာင္းမွာ အထုပ္အပိုးပါလို႔ကလည္းမျဖစ္
ေခတ္ကို ပံုခ်လိုက္လို႔ကလည္းမျဖစ္
မျဖစ္တာေတြခ်ည့္ပဲ ရင္ဆိုင္ေနရ
ငါ့ကို စစ္ျပဳႏိုင္လြန္း …
ငါ့ဘ၀အေမာ အလြမ္းေတြလည္း
ေတာတခိုကို မစိုျပည္ေစေတာ့ပါ။

ညဥ့္ေတြ သိပ္နက္လြန္းေနတယ္
လူေတြ စီးဆင္းလြန္းေနတယ္
အရာရာဟာ စီးဆင္းလြန္းေနတယ္
ငါခ်စ္ခဲ့တဲ့အရာေတြအားလံုး
ေဆး႐ံုခုတင္ေပၚ ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ။

ပညာရွိသုခမိန္ရယ္
သူ႐ူးရယ္
ကေလးရယ္
အႏုပညာရွင္ရယ္
ေခၚေပးၾကပါ။

အသက္ရွင္သေရြ႕ ငါ့ကို ခ်စ္ၾကပါ
ငါဟာ
ေကြ႔ေကာက္တဲ့ လမ္းမ်ားကို
ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူတဦးပါ။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္
(ျမားနတ္ေမာင္မဂၤလာမဂၢဇင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္)

Advertisements