ငါဟာ
က​မ​ၻာ​ႀ​ကီး​ကို နား​စြ​င​့္​ထား​သူ ယုန္ကေ​လး​ပါ
ေ​န​႔​စ​ဥ​္ ေ​န​႔​စ​ဥ​္
ငါ့​၀ပ္က်​င​္း​ကေ​လး​ကေ​န ငါ အစာ​ရွာ​ထြက္တို​င​္း
သစ္ပ​င​္ျ​မက္ပင္င​ယ​္ေ​လး​ေ​တြ​ကို ကိုက္ကို​က​္​ၿ​ပီး
ငါ​ထြက္လာ​ခဲ့​ျ​မဲ။

ခု … …
လူ​နဲ​႔ ေ​ခြးမ်ား ေ​တာ​ေျ​ခာ​က​္​ၾ​က
အေ​ျ​ပး​အျ​မန​္ ငါ့​ကိုက္လ​မ​္းေ​လး​အတို​င​္း ျ​ပန္လာ​ခဲ့​ရာ
ပိုက္ထဲ
ငါ့​သ​စ​ၥာ​တရား​ဟာ ငါ့​အသက္ကို ယူ​သြား​ၾ​ကေ​ပါ့။ ။

ေ​မာ​င​္ေခ်ာႏ​ြ​ယ​္
(ျ​မား​န​တ​္ေ​မာင္မ​ဂၤ​လာ​မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​မွ …)

Advertisements